Støvbinder til industrien

Støvbinder til industrien, grusveje, byggepladser, konstruktion og nedrivning

DUST-AWAY er en effektivt og miljøvenlig støvbinder baseret på CMA (calcium magnesium acetat) produceret på Alumichems fabrik i Kalundborg.

En arbejdsplads er et usundt sted, når der er for meget svævestøv i luften. Det kan gøre det svært for ansatte at betjene tungt udstyr sikkert. Det kan også gøre det svært for folk at trække vejret. På den lange bane giver den fine silicastøv helbredsmæssige problemer og risikoen for at udvikle lungekræft øges betragteligt.

En effektiv løsning til dæmpning af støv på grusveje og byggepladser

DUST-AWAY er en effektiv løsning der fjerner støvproblemer på byggepladser i industrien eller andre steder, der er plaget at et højt støv niveau.

CMA DUST-AWAY skaber en hinde omkring støvpartiklen og trækker fugt ud af luften og jorden. Er støvpartiklen først omsluttet af fugt, bliver den liggende og kommer ikke op i luften, hvor den generer.

De mange fordele ved DUST-AWAY:

 • Miljøvenlig og ikke giftig for mennesker og naturen.
 • Kan doseres direkte fra IBC palletank, fra frontlæsser eller vandvogn
 • Service aftale med autoriseret støvdæmperfirma
 • Leveres i flydende form i IBC palletanke
 • Kan fordeles på forskellige måder, så du sparer tid og penge
 • Leveres klar til brug
 • Ikke korrosivt over for metaller og andre overflader

Vanding vs. DUST-AWAY støvdæmpning

På mange byggepladser har man et vandingsprogram, men det kan føre til spild af vand og ressourcer. Vanding er ineffektivt, da vandet hurtigt fordamper. Jævnlig vanding er tidskrævende og dyrt i vandforbrug og mandetimer. DUST-AWAY er lang mere effektivt og billigere en vand, da der ikke er behov for at køre så mange gange.

Hvor meget kan jeg spare?

Du kan selv beregne, hvad du kan spare ved at skifte til støvdæmpning med CMA DUST-AWAY. Vi har lavet en beregningsmodel der kan give dig et overslag på omkostninger og besparelser, hvis du skifter til miljørigtig støvdæmpning. 

Hvor er det oplagt at bruge DUST-AWAY støvdæmpning:

 • Havneanlæg
 • Byggepladser
 • Betonindustrien
 • Parkeringsområder
 • Festivaler
 • Grusgrave
 • Grusveje
 • Industri
 • Knusningsanlæg
 • Slaggebjerge

Hvordan imprægneres byggepladser, havneanlæg, industri og lign.

Vandvogn
Har du allerede investeret i en vandvogn, kan CMA DUST-AWAY blandes i det vand, der normalt spredes på kørearealet. Fordel blandingen på området. Efter et par timer er vandet fordampet og CMA DUST-AWAY har imprægneret overfladen og holder på fugten og støvet 1-3 måneder.
Støvbinderservice / abonnement service
Vi henviser gerne til faste autoriserede leverandører af CMA DUST-AWAY, som udlægger støvdæmpningen for dig. Her bestemmer du selv, om du vil bestille en enkelt udlægning, eller du ønsker flere udlægninger hen over sommerhalvåret.

IBC Sprøjtesystem
Alumichem har udviklet et sprøjtesystem der kan sidde på en IBC palletank. Denne kan enten købes eller lejes. Når CMA DUST-AWAY er leveret i en IBC palletank, kan du nemt koble vores IBC Sprøjte på palletanken. Med en frontlæsser, truck eller lign. løfter du både palletank og IBC Sprøjte, hvorefter du kører rundt på området og fordeler væsken på den overflade, der støver.

IBC Sprøjtesystemet kan indstilles til asfalt, grus og knust beton.

Minimalt behov
Alumichem har udviklet et sprøjtesystem der kan sidde på en IBC palletank. Denne kan enten købes eller lejes. Når CMA DUST-AWAY er leveret i en IBC palletank, kan du nemt koble vores IBC Sprøjte på palletanken. Med en frontlæsser, truck eller lign. løfter du både palletank og IBC Sprøjte, hvorefter du kører rundt på området og fordeler væsken på den overflade, der støver.

IBC Sprøjtesystemet kan indstilles til asfalt, grus og knust beton.

Hvor meget støv dæmpes?

Når overfladen er imprægneret korrekt, vil DUST-AWAY dæmpe støvet med 60-80% afhængig af f.eks. typen af belægning, vind og luftfugtighed.

Efter 4-6 uger skal overfladen igen imprægneres med samme eller mindre mængde.

I ekstremt tørre perioder skal der dog tilføres vand én gang hver anden dag for at aktivere den CMA-DUST-AWAY, der allerede ligger på overfladen.

Sikker og miljøvenlig støvbinding

DUST-AWAY er et flydende støvbindemiddel, baseret på calciummagnesiumacetat (CMA). Både calcium og magnesium forekommer naturligt i jorden, og acetat er let nedbrydeligt.

DUST-AWAY er sikker og nem at bruge, og dens unikke ikke-ætsende egenskaber gør det kompatibelt med enhver overflade eller metal, herunder galvaniseret metal. DUST-AWAY efterlader ingen mærker.

Støvbindemiddel og afisning i et produkt

DUST-AWAY er ikke kun et miljøvenligt støvbindende produkt. Det er også et miljøvenligt og effektivt alternativ til konventionelt vejsalt. Se mere her ICE & DUST-AWAY

Det kan bruges på alle overflader og ned til -32 ° C. Det er ikke-ætsende og skader ikke biler, natur eller grundvand.

Brug af det samme udstyr gør det nemt at håndtere og skåne miljøet.

Støvbindemiddel og afisning i et produkt

DUST-AWAY er produceret på Alumichems fabrik i Kalundborg. Alumichem er en førende nordisk producent af funktionelle aluminater og specialkemikalier.

Our products

CMA – DUST AWAY

DUST-AWAY is an ECO friendly and efficient dust suppressor used to prevent particulate air pollution in cities and in the industry.

CMA – ICE & DUST AWAY

ICE & DUST-AWAY is a liquid dust binder and de-icer, based on calcium magnesium acetate (CMA)

Ready to get started?

More than 9 million m2 of applied surfaces

Degrading more than 301 kg/NOx per day

+ 324 tons of NOx degraded in total