dammdampning

Minskning av partikelföroreningar i större städer

Lösning för minskning av partiklar luftföroreningar i större städer

Partikelkontamination är ett ökande problem i större städer, där partiklarna i luften (PM10) ligger över EU:s tröskelvärden.

Enligt EU: s Tematiska Strategi för Luftförorening dör mer än 300 000 EU-medborgare varje år på grund av partikelföroreningar. EU har uppskattat att de hälsorelaterade ekonomiska kostnaderna kan vara så höga som 609 000 000 000 Euro årligen år 2020 om vi inte gör något. Det motsvarar 1 350 Euro per EU-medborgare.

Genom att undertrycka stoft som frigörs från till exempel vägar och byggarbetsplatser, kommer luften inte vara så förorenad vilket resulterar i färre hälsorelaterade ekonomiska kostnader. Vår flytande produkt för stoftkontroll, ICE & DUST-AWAY, kan effektivt minska mängden stoft som frigörs från städer, vägar, bygg-och rivningsplatser med i genomsnitt 35%.

En säker och miljövänlig stoftbindare

ICE & DUST-AWAY är ett flytande stoftbindemedel, baserat på kalciummagnesiumacetat (CMA). Både kalcium och magnesium förekommer naturligt i marken, och acetat är lätt nedbrytbart. På grund av denna miljövänliga formula har ICE & DUST-AWAY fått den nordiska miljömärkningen.

ICE & DUST-AWAY är säker och lätt att använda och dess unika icke-korrosiva funktioner gör den kompatibel med alla ytor samt metall, inklusive galvaniserad metall, och lämnar inga märken.

London minskade luftföroreningarna med stoftkontroll

I London har en rad åtgärder vidtagits för att minska partikelföroreningarna. Tillämpningen av stoftdämpande medel på vägytor i prioriterade områden är en av de lokala åtgärderna.

ICE & DUST-AWAY tillämpades längs Victoria Embankment mellan Waterloo Bridge och Byward Street. En generell sänkning av PM10-koncentrationerna på 24 timmar identifierades och beräknades vara cirka 14%.

Den effektivaste stoftbindningen

Stockholm kämpar också med partikelkontamination och genomförde tester med ICE & DUST-AWAY i centrum och på motorvägen mellan Stockholm och Arlanda. Under testerna mättes partikelkoncentrationen efter att ha utfört tre olika behandlingar av vägen: ingen behandling; sprutning med vatten och behandling med ICE & DUST-AWAY från Alumichem.

Effekterna av besprutning med vatten var begränsade, men när vägen behandlades med ICE & DUST-AWAY sjönk PM10-innehållet med i genomsnitt 35%. Förklaringen är, att CMA binder stoft och partiklar, vilket hindrar dem från att virvla runt i luften.

Stockholm City använder också ICE & DUST-AWAY under vintern, på större vägar som leder in i staden och i delar av staden där vägarna drar nytta av dess avisningsförmåga.

Studier i Göteborg, och i Klagenfurt, Österrike, har visat samma positiva effekt på partikelföroreningar i större städer.

Stoftbindare och avisning i en produkt

Som namnet antyder är ICE & DUST-AWAY inte bara en miljövänlig stoftbindningsprodukt. Den är också ett miljövänligt och effektivt alternativ till konventionellt vägsalt.

Den kan användas på alla ytor och ner till-30 ° c. Den är icke-frätande och skadar inte bilar, natur eller vårt grundvatten.

Att använda samma utrustning och produkt gör den enkel att hantera och skonar miljön.

Our products

CMA – DUST AWAY

DUST-AWAY is a liquid dust binder, based
on calcium magnesium acetate (CMA)

CMA – ICE & DUST AWAY

ICE & DUST-AWAY is a liquid dust binder and de-icer, based on calcium magnesium acetate (CMA)

Ready to get started?

More than 9 million m2 of applied surfaces

Degrading more than 301 kg/NOx per day

+ 324 tons of NOx degraded in total