Stoftdämpningskemikalier

Stoftdämpningskemikalier för industrin, gruvdrift, byggande och rivning

DUST-AWAY – en effektiv och miljövänlig stoftdämpningslösning

DUST-AWAY är en effektiv och tillförlitlig stoftdämpningslösning för förebyggande kontroll av flyktigt stoft på tillverkningsanläggningar i industrier som omfattar gruvdrift, krossning och slipning av råmaterial, fräsning och tung utrustningsdrift.

Effektiv och lättapplicerad stoftdämpning

Att lägga till DUST-AWAY till bevattningsrutiner förbättrar resultaten dramatiskt, då PM-partiklar är fysiskt bundna och hindras från att bli luftburna.

DUST-AWAY kan enkelt appliceras, med hjälp av bevattningsutrustning, som redan finns på platsen.

De många fördelarna med DUST-AWAY:

  • Tillförlitlig och effektiv stoftdämpning – upp till 35% minskning av det dagliga genomsnittet för PM10.
  • Förlänger livslängden för utrustning och maskiner som används vid byggnation, gruvdrift, rivning etc.
  • Ej frätande på ytor eller metaller.
  • Kommer i en “redo att använda”-flytande form, fastnar på vägar och blåser inte bort.
  • Kan enkelt appliceras, med hjälp av bevattningsutrustning, som redan finns på platsen.
  • Lång bindningstid på vägar & ytor med en effekt upp till tre månader.
  • Miljövänlig, lätt biologiskt nedbrytbar, giftfri för människor.
  • Ej farligt för grundvattnet.
  • Effektiva avisningsegenskaper, som också används preventivt.

Säker och miljövänlig stoftdämpningskemikalie

DUST-AWAY är ett flytande stoftbindemedel, baserat på kalciummagnesiumacetat (CMA). Både kalcium och magnesium förekommer naturligt i marken, och acetat är lätt nedbrytbart.

DUST-AWAY är säker och lätt att använda och dess unika icke-korrosiva funktioner gör den kompatibel med alla ytor eller metall, inklusive galvaniserad metall. DUST-AWAY lämnar inga märken.

Stoftbindare och avisning i en produkt

DUST-AWAY är inte bara en miljövänlig stoftbindningsprodukt. Det är också ett miljövänligt och effektivt alternativ till konventionellt vägsalt.

Den kan användas på alla ytor och ner till-32 ° c. Den är icke-frätande och skadar inte bilar, natur eller grundvatten.

Att använda samma utrustning gör det hela enkelt att hantera och skonar miljön.

Our products

CMA – DUST AWAY

DUST-AWAY is a liquid dust binder, based
on calcium magnesium acetate (CMA)

CMA – ICE & DUST AWAY

ICE & DUST-AWAY is a liquid dust binder and de-icer, based on calcium magnesium acetate (CMA)

Ready to get started?

More than 9 million m2 of applied surfaces

Degrading more than 301 kg/NOx per day

+ 324 tons of NOx degraded in total